PS: Dette nettstedet vil snart bli avviklet og erstattet av en ny løsning.
Intern info og dokumentasjon for Odalen Vel håndteres pr nå via "Gnist" på styreweb.com

Odalen Vel er en velforening som omfatter beboerne langs den privateide delen av Odalsveien i Slemmestad (se kart). Vellet omfatter 44 husstander beliggende i et rolig, barnevennlig miljø - med beboere i alle aldersklasser og kategorier...

Odalen Vel ble stiftet i 1960 og har dermed stått til tjeneste for nabolaget i over 50 år. Hovedformålet med vellet er å ivareta beboernes interesser i alle forhold som angår veien vår, men også støtte opp om andre saker som angår fellesskapet og bidra til et godt bomiljø og generell trivsel i nabolaget. 

Primært er dette nettstedet opprettet for vellets medlemmer, og tilgang til intern informasjon krever registrering og brukerkonto. Vi vil imidlertid også legge ut endel åpen informasjon som kan være til nytte for f eks beboere i våre nabolag eller for dem som evt måtte vurderer å flytte hit..:-)

Vi håper nettstedet kan være både til hygge og nytte!

 

Med vennlig hilsen
Styret Odalen Vel