Nye beboere i 31B :-)

Vi starter med å ønske våre nye naboer i 31B (det blå huset ved bommen) hjertelig velkommen i nabolaget! Familien Kjell-Arne Wold og Ona Chen flyttet inn i går, og har overtatt etter Christine og Remko Griep. Vi håper dere vil trives både med ny bolig og nye naboer :-)

Strøing og brøyting

Det har vært noen utfordrende uker for brøyter'n vår - Bjørn Ølstad. Verst var det vel når svollen lå under 10 cm nysnø... Vi fikk da noen klager på strøing, men under sånne forhold er strøing bortkastet ettersom grusen vil bli brøytet vekk i neste omgang. Det er visstnok også enighet blant dem som brøyter at man ikke bør brøyte nysnø på glattis helt vekk, men la det ligge igjen et lag som kan "feste" seg i svollen under. Bakken opp fra Kirkealleen til 28C er selvsagt "verstingen" og byr på utfordringer. Brøyterne kjører kun unntaksvis med kjetting og klarer seg fint under de aller fleste forhold, men Ølstad måtte hente inn en kollega med kjettinger for å få strødd opp denne bakken tidligere i uken... De fleste (inklusive kommunens brøytere) kjører så og si utelukkende på piggdekk, noe de visstnok har gjort i årevis uten problemer. Det er imidlertid vanskelige forhold om dagen, og jeg tror vi bare må ha litt overbærenhet med at brøyterne ikke kan "trylle" med hverken vær eller føre....

Etterfylling av strøkasser har også vært en utfordring, ettersom pukkverkene rundt om har gått mer eller mindre tomme for tørrgrus i det siste. Våtgrus egner seg ikke i strøkassene ettersom det blir hardt som betong når temp'en kryper under null... Ølstad har imidlertid lovt å fylle kassene så snart han har fått tak i tørrgrus.

Fjernkontroller til bommen

Vi gikk relativt fort tom for fjernkontroller til den nye bommen. Vi syntes vi tok godt i med 70 stk...men de forsvant som "dugg for solen"... Nå er imidlertid en ny ladning på vei i posten, og for dem som fortsatt ikke har skaffet seg fjernkontroll eller ønsker flere, så blir det nye muligheter like over helgen. 

Parkering langs veien

Det har vært registrert endel tvilsom parkering av biler langs veien. Fremkommeligheten er nå ganske redusert på grunn av brøytekanter osv. og vi ber derfor alle å gi nødvendig passasje for større biler som søppelbiler og brannbiler når biler skal parkeres. Dette er også et krav fra kommunen.