Det nye styret i vellet hadde sitt første møte 3 juni 2015. Med bakgrunn i mandat fra årsmøtet 2015, konstituerte det nye styret seg som følger:

  • Leder: Jørgen Dahl (Odalsveien 14, tlf.: 91160912)
  • Nestleder: Andre Frogner (Odalsveien 12, tlf.: 47915865)
  • Kasserer: Henning Vik (Odalsveien 19, tlf.: 93448082)
  • Sekretær: Tom Bjørnar Ellingsen (Odalsveien 31A, tlf.: 90636278)
  • Styremedlem: Tommy Jansen (Odalsveien 21B, tlf.: 98882980)

I tillegg fortsetter Øyvind Petterson (Odalsveien 18, tlf.: 94812730) i rollen som bomansvarlig.