Styret har tatt skrittet og registrert Odalen Vel i Brønnøysundregistrene - og dermed har vi fått eget organisasjonsnummer (916 229 674). Primært er dette gjort for å forenkle prosessen med formell forankring av fullmakter og overføring av disse ifm endringer i styret. Med bakgrunn i dette har vi også etablert bedriftsavtale med DnB, og dermed er vellets bankavtale nå knyttet til organisasjon og ikke person. Dette gjør det både enklere og ryddigere å overføre disposisjonsrett for bankkonto ifm endringer i styret, ettersom banken forholder seg til det som til enhver tid er registrert i Brønnøysund mht styrets sammensetning og disposisjonsrett til bankkonti.