Våren er kommet, og torsdag 28 april kl 1800 er det tid for årets dugnad i vellet! Vi har fått bekreftet fra VIVA-IKS at de vil foreta feiing i Slemmestad (inkludert Odalsveien) tidlig neste uke, så grovarbeidet mht feiing vil være gjort før dugnaden. Vi oppfordrer imidlertid alle til å gjøre en innsats langs "sin" bit av veien - og feie, plukke søppel, rake, klippe buskas og greiner som hindrer sikt langs veien osv. Styret har i tillegg to aktiviteter på agendaen: Periodisk vedlikehold på veibommen, og gjenfylling av (de verste) hullene langs veien. Her er det selvsagt lov å stille opp for å hjelpe til :-)

I tråd med tradisjonen samler vi troppene til forfriskninger [og drøfting av påtrengende verdensproblemer...:-)] i krysset ved nr 19 når vi anser oss ferdige med innsatsen....

La oss trå til og gjøre veien fin og trivelig før mai's høytider og feiringer! Vel møtt :-)


Glimt fra dugnad 2014...