Torsdag 27 april kl 1800 er det tid for årets dugnad i vellet! Vi prøver (som i fjor) å få VIVA-IKS til å foreta maskinfeiing tidlig neste uke, så grovarbeidet mht feiing vil være gjort før dugnaden. Anleggsområdet fra nr 23 ned til krysset med Kirkealleen vil selvsagt naturligvis ikke bli feiet - ettersom det fortsatt er anleggsområde....

Vi oppfordrer som vanlig alle å gjøre en innsats langs "sin" bit av veien - og feie, rydde, plukke søppel, rake, klippe buskas og greiner som hindrer sikt langs veien osv. Styret har i tillegg følgende på agendaen: Å fjerne fundamentet for den gamle veibommen. Her er det selvsagt lov å stille opp for å hjelpe til :-)

I tråd med tradisjonen samler vi troppene til forfriskninger [og drøfting av påtrengende verdensproblemer...:-)] i krysset ved nr 23 når vi anser oss ferdige med innsatsen....

La oss trå til og gjøre veien så fin som mulig før mai's høytider og feiringer! Vel møtt :-)