Styret skal ha befaring sammen med Veidekke førstkommende fredag (11 mai) og måle/merke opp samt kostnadsberegne nødvendig utbedring av veien. Resultatet vil bli fremlagt på årsmøtet 23 mai, og asfaltering iverksatt så snart det er mulig - forhåpentlig i månedsskiftet mai/juni. Flere av beboerne har også meldt seg på for å få asfaltert private arealer (ref prosessen vi kjørte i fjor høst).