Årsmøtet for Odalen Vel vil bli avholdt på "The Pipe" onsdag 23 mai klokken 19 til 21. Innkalling m/agenda, årsberetning, forslag til votering samt regnskap/budsjett er tilgjengelig for nedlasting fra dokumentarkivet