Årsmøtet for Odalen Vel vil bli avholdt på "The Pipe" tirsdag 28 mai 2019 klokken 19. Innkalling m/agenda, årsberetning, forslag til votering samt regnskap/budsjett er tilgjengelig for nedlasting fra dokumentarkivet