Styret i vellet har nylig besluttet å utsette årets årsmøte til over sommeren. Det er ingen saker som det haster med, og når det fortsatt er klare anbefalinger om å begrense samlinger i god Corona-ånd, anså vi at årsmøtet like gjerne kunne vente til andre siden av sommerferien. 

Vi kommer tilbake med innkalling og detaljer i god tid før årsmøtet.