Pga av jordraset som gikk på Slemmestadveien er Odalsveien etter ønske fra Politiet midlertidig åpnet for gjennomkjøring for å sikre fremkommelighet for nødetatene. 

Det er også verdt å merke seg at ambulanse-tjenesten har kommet med en tydelig oppfordring til oss: At alle som ringer nødetatene - 110, 112 og 113 - må huske å informere om hvor adressen er i forhold til bommen, slik at de kjører inn riktig vei. Dette gjelder generelt hele tiden - dvs når bommen er stengt som normalt. Vellet har distribuert bomåpnere tidligere, men vi er nå i nye distrikter, og ambulanser kan nå komme både fra Vestre Viken (Drammen, Bærum), Oslo Universitetssykehus (Ambulansestasjonen i Asker) og AHUS (Follo) og kan således ikke ventes å være like lokalkjent.

Til info: Vi har flere ganger forsøkt å legge inn på Google Maps at veien er stengt med bom men av ukjent årsak blir dette fjernet etter få dager.