Vi vil gjerne minne om at den enkelte oppsitter langs Odalsveien har ansvar for å klippe busker og trær slik at de ikke hindrer sikt og ferdsel. Enkelte steder langs veien er det nå svært trangt for møter mellom biler og fotgjengere. Vi oppfordrer derfor alle til å ta sin tørn og rydde langs sin del av veien.