Det nye styret i vellet hadde sitt første møte 20 mai. Med bakgrunn i mandat fra årsmøtet 2014, konstituerte det nye styret seg som følger:

  • Leder: Jørgen Dahl (Odalsveien 14, tlf.: 91160912)
  • Nestleder: Andre Frogner (Odalsveien 12, tlf.: 47915865)
  • Kasserer: Lill-Beate Hansen (Odalsveien 30, tlf.: 46474111)
  • Sekretær: Henning Vik (Odalsveien 19, tlf.: 93448082)
  • Styremedlem: Tommy Jansen (Odalsveien 21B, tlf.: 98882980)

I tillegg fortsett Øyvind Petterson (Odalsveien 18, tlf.: 47655030) i rollen som bomansvarlig.