Årsmøtet 7 mai satte velavgiften for 2014 til kr 2500. Frist for innbetaling er satt til 1 okt 2014.