Mange har etterspurt status mht etablering av veibommen, og styret kan meddele følgende: Leveranse av den nye veibommen (pullerten) er lovet i løpet av uke 39.  Styret tar sikte på få den installert i løpet av uke 40. Veien blir i den forbindelse stengt for gjennomkjøring (ved bommen) i en til to dager. I forbindelse med re-etableringen av veibommen vil det bli satt opp nye informasjonsskilt i begge ender av veien.