Mange har fortsatt ikke registrert seg som brukere på web-portalen vår. Som nevnt på årsmøtet i vår, vil en god del informasjon som legges ut på web-portalen kun være tilgjengelig for registrerte brukere (interne saker, møtereferater o.l.). Vi oppfordrer derfor alle som fortsatt ikke har registrert seg å gjøre det her (det er gjort på et blunk). PS: Passord må inneholde minst 6 tegn hvorav minst én stor bokstav og ett tall.