Da er omsider vår nye veibom (pullert) levert, og vi starter arbeidet med å få den på plass ettermiddagen onsdag 8 Oktober.

Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at veien blir stengt for gjennomkjøring (ved bommen) mens arbeidet pågår.

Vi sender ut oppdatert informasjon når monteringen er ferdig.