Det har desverre trukket noe ut i tid å få ferdigstilt den nye bommen. Vi venter fortsatt på asfalteringsfirmaet, men det ligger an til at Kito asfalt kommer i løpet av denne uken. Kabelsløyfer (følere) skal samtidig legges ned i asfalten, og anlegget skal kobles til styringsenhet og strøm før det er klar til bruk. Vi håper og tror dette skal bli en fin løsning når den kommer i drift. 

Nye fjernkontroller til bommen har ankommet, og ettersom kostnaden for etableringen av bommen ender godt under budsjett, har styret besluttet å tilby kostnadsfritt innbytte av gamle "trykknapper" mot nye - en mot en. For dem som ikke har gammel fjernkontroll, eller ønsker flere, må disse kjøpes til kostpris - kr 300 pr stk. Fjernkontroller kan byttes/hentes hos Øyvind (nr 18) eller Jørgen (nr 14). For dem som skal kjøpe ny eller tilleggsenhet: Du behøver ikke ta med penger. (Vi fører liste, og vil helst ha penger direkte inn på konto).