Vi tillater oss å minne om innbetaling av velavgiften, som hadde frist 1 oktober. For dem som fortsatt ikke har betalt, anmoder vi om at innbetaling foretas snarest - kr 2500 til konto 7136.30.06315. Husk å merke innbetalingen med kontonummer. Giro for innbetaling kan lastes ned her: pdf Velavgift 2014 - innbetalingsgiro (562 KB)