Utskrift
Kategori: Møter

Årsmøte 2016 vedtok å beholde velavgiften uendret for 2016 - dvs kr 2500 pr husstand. Styret ber om at velavgiften innbetales giro innen 31 juli 2016