Årsmøte 2017 vedtok å beholde velavgiften uendret for 2017 - dvs kr 2500 pr husstand. Styret ber om at velavgiften innbetales innen 30 september 2017

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment