Årsmøtet i vellet for 2018 vedtok å beholde velavgiften uendret - på kr 2500 pr husstand - for 2018. 

PS: I tråd med årsmøtevedtak har asfaltering blitt utført, og faktura for arbeidet blitt mottatt. Som redegjort for årsmøtet må kostnaden delvis dekkes opp med årets velavgift, så vi tillater oss å be om at avgiften betales inn så snart som overhodet mulig - og senest innen 29 juni 2018

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment