Årsmøtet 28 mai 2019 vedtok endringer i styrets sammensetning, som nå er redusert fra 5 til 4 medlemmer, og paragraf 4 og 5 i vedtektene er nå oppdatert tilsvarende. Vedtektene kan lastes ned fra denne linken på web-portalen. 

Skriv kommentar (0 Kommentarer)

Styret i Odalen Vel består av 4 medlemmer og velges av årsmøtet i vellet. Formann velges for ett år av gangen. Øvrige medlemmer for to år.

Nåværende styre (for sesongen 2019-20) består av:

Leder: Nils Jose Cardo, Odalsveien 23, tlf.: 90645559
Kasserer: Jan Helge Furnesvik, Odalsveien 26, tlf.: 91131928
Sekretær/Web-ansvarlig: Jørgen Dahl, Odalsveien 14, tlf.: 91160912
Veiansvarlig: Øyvind Petterson, Odalsveien 18, tlf.: 94812730


Øvrige roller:

Revisorer: Egil Johansen, Odalsveien 17B og 
Anne Helstad, Odalsveien 28C
Valg-komite: Ulrik Helstad, Odalsveien 28C og
Bjørg Tranholt, Odalsveien 3

 

Skriftlige henvendelser til styret kan gjøres via vårt Kontaktskjema.

 

Skriv kommentar (0 Kommentarer)

For "uinvidde" kan nok husnummereringen i Odalsveien virke noe ulogisk, så vi har laget et kart som forhåpentlig kan være til god hjelp... 

Skriv kommentar (0 Kommentarer)

Underkategorier