Årsmøtet 28 mai 2019 vedtok endringer i styrets sammensetning, som nå er redusert fra 5 til 4 medlemmer, og paragraf 4 og 5 i vedtektene er nå oppdatert tilsvarende. Vedtektene kan lastes ned fra denne linken på web-portalen. 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment