"....Søndag den 27 mars 1960 ble det holdt et møte i spisesalen på Lekterbrygga. Man enedes om å stifte Odalen Vel....", står det å lese i vellets første styreprotokoll.

Videre ble det "...besluttet å oppfordre huseiere og eventuelt andre interesserte å melde seg som medlemmer av vellet, og det ble pålagt formannen å søke bedriften om å få kjøpt grus til å gjøre veien i stand."